Charlotte Irene Sørensen

Stilling/tittel: Incubator manager at FAKTRY
Telefon (jobb): +47 91765430